Verandabouw

Paradise paddock

Kantoor Anna Paulowna

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken. Dit is van belang om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dit geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor derden partijen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens voor het volgende: het toesturen van een offerte, uitvoeren en factureren van de geleverde diensten door Klussenbedrijf-Brakenhoff.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst door Klussenbedrijf-Brakenhoff.

Indien u niet wenst om om ons uw persoonsgegevens te verstrekken kan dit mogelijk invloed hebben op de hierboven genoemde aspecten.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij maken gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar geen klant bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen.

Dit is ook van toepassing indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar geen klant zijn geworden bij u. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd.

De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U kunt u eigen persoonsgegevens ieder moment inzien bij onze organisatie Klusssenbedrijf Brakenhoff. Indien wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens noodzakelijk is kunt u ons hierover schriftelijk informeren. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander te voorkomen. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: Max Brakenhoff,Charlottering 6A, 1761 AX, +31 6 11 23 67 84, info@klussenbedrijfbrakenhoff.nl. Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

 15 april 2019, Anna Paulowna, Klussenbedrijf Brakenhoff. 

Max Brakenhoff, directeur eigenaar.